Synology

INSTALACE DRUPAL

synology/phpMyAdmin - vstoupit do serveru MariaDB 5 jako root a vytvořit novou databázi s utf8_czech_ci

synology/web/novaslozka - sem nahrát soubory
přidat složky s důležitými moduly

zkopírovat starší a funkční soubor settings.php do sites/default
upravit soubor settings.php - nastavení databáze a $base_url

v sites/default vytvořit složku files

v administraci synology:

  1. File Station
  2. nalistovat složku files
  3. pravým tlačítkem myši - Vlastnosti
  4. Oprávnění
  5. Pokročilé funkce
  6. Změnit zděděná oprávnění na výslovná
  7. dvojklik na každou položku a povolit Zápis - OK
  8. zatržítko Použít pro tuto složku, podsložky a soubory - OK

spustit synology/novaslozka/install.php